MENU
Jeńcy wojenni ze Stalagu VIII A.

Dodał: blatro° - Data: 2024-02-09 00:32:17 - Odsłon: 86
Lata 1943-1944


Stalag VIII A początkowo jako przejściowy obóz z namiotami umiejscowiony był w północno-wschodniej części miasta (mniej więcej w miejscu, gdzie dziś zlokalizowany jest hipermarket Real), jednak w grudniu 1939 przeniesiono go w pobliże poligonu Wehrmachtu przy drodze na Bogatynię. Obóz macierzysty budowany był m.in. przez polskich jeńców, uczestników wojny obronnej Polski w 1939 r. Stalag był wielokrotnie rozbudowywany, ze względu na powiększającą się liczbę więźniów. Początkowo przewidywano ich liczbę na 3 tysiące, a maksymalne obciążenie obliczono na 15 000. W rzeczywistości w obozie znajdowało się jednocześnie nawet blisko 50 tysięcy jeńców.
W pierwszym okresie istnienia obozu dominującą nacją byli Polacy. Stanowili oni ogromną większość 10 tys. więźniów zgorzeleckiego obozu. Od wiosny do czerwca 1940 roku większość Polaków przewieziono do innych obozów na zachodzie Rzeszy. Latem do Stalagu przybyło 20 tys. Belgów i Francuzów. W marcu 1941 trafiło tu ok. 2,3 tys. Jugosłowian, a w styczniu 1942 roku przybył pierwszy transport jeńców radzieckich, których we wrześniu 1943 było już prawie 20 tys. Jesienią 1943 w Stalagu pojawili się jeńcy brytyjscy, spośród których większe grupy stanowili Anglicy, Nowozelandczycy, Australijczycy i Południowoafrykańczycy (razem ok. 3 tys. żołnierzy). Po obaleniu Mussoliniego i przystąpieniu Włoch do koalicji antyfaszystowskiej obóz stał się miejscem internowania ponad 6 tys. żołnierzy włoskich. W 1944 do obozu przybyli powstańcy: żołnierze powstania warszawskiego i Słowacy walczący w Słowackim Powstaniu Narodowym. W styczniu 1945 roku do Zgorzelca trafiło 1800 Amerykanów, przewiezionych z innych obozów.
Szacuje się, że przez całą historię działania obozu przeszło przez niego ponad 100 tys. jeńców. Liczbę ofiar śmiertelnych trudno jednak oszacować. Wiadomo, że zmarło 199 Francuzów, 68 Belgów i sześciu Amerykanów oraz 28 Jugosłowian. Dane dotyczące śmierci 45 Polaków są niepełne, gdyż nie uwzględniają epidemii dyzenterii w obozie przejściowym. Liczbę ofiar wśród – najgorzej traktowanych – żołnierzy radzieckich szacuje się na 10-12 tysięcy, a wśród włoskich na ok. 500. Wielkość tych liczb wynika z fatalnych warunków bytowych (stłoczenie, choroby, głodowe racje, wyziębienie organizmu) oraz egzekucji jeńców radzieckich i włoskich. (źródło: Wikipedia)

 • /foto/5977/5977435m.jpg
  1939 - 1940
 • /foto/9631/9631152m.jpg
  1940
 • /foto/7098/7098697m.jpg
  1940
 • /foto/3539/3539578m.jpg
  1940 - 1941
 • /foto/4692/4692594m.jpg
  1940 - 1941
 • /foto/6462/6462360m.jpg
  1940 - 1941
 • /foto/3398/3398200m.jpg
  1940 - 1942
 • /foto/3398/3398201m.jpg
  1940 - 1942
 • /foto/3548/3548133m.jpg
  1940 - 1942
 • /foto/3548/3548136m.jpg
  1940 - 1942
 • /foto/4173/4173393m.jpg
  1940 - 1942
 • /foto/4173/4173462m.jpg
  1940 - 1942
 • /foto/4239/4239836m.jpg
  1940 - 1942
 • /foto/4297/4297137m.jpg
  1940 - 1942
 • /foto/4792/4792255m.jpg
  1940 - 1942
 • /foto/4010/4010445m.jpg
  1940 - 1943
 • /foto/4010/4010446m.jpg
  1940 - 1943
 • /foto/4010/4010447m.jpg
  1940 - 1943
 • /foto/4010/4010448m.jpg
  1940 - 1943
 • /foto/4010/4010449m.jpg
  1940 - 1943
 • /foto/4165/4165269m.jpg
  1940 - 1943
 • /foto/4165/4165274m.jpg
  1940 - 1943
 • /foto/4212/4212158m.jpg
  1940 - 1943
 • /foto/4213/4213010m.jpg
  1940 - 1943
 • /foto/4010/4010473m.jpg
  1940 - 1944
 • /foto/4010/4010474m.jpg
  1940 - 1944
 • /foto/4011/4011656m.jpg
  1940 - 1944
 • /foto/4011/4011657m.jpg
  1940 - 1944
 • /foto/4011/4011659m.jpg
  1940 - 1944
 • /foto/5391/5391903m.jpg
  1940 - 1944
 • /foto/3627/3627493m.jpg
  1941
 • /foto/3627/3627547m.jpg
  1941
 • /foto/3628/3628545m.jpg
  1941
 • /foto/3628/3628768m.jpg
  1941
 • /foto/3634/3634795m.jpg
  1941
 • /foto/4387/4387001m.jpg
  1941
 • /foto/4821/4821181m.jpg
  1941
 • /foto/5542/5542680m.jpg
  1941
 • /foto/5542/5542681m.jpg
  1941
 • /foto/5542/5542682m.jpg
  1941
 • /foto/5542/5542683m.jpg
  1941
 • /foto/5922/5922983m.jpg
  1941
 • /foto/5922/5922986m.jpg
  1941
 • /foto/10121/10121662m.jpg
  1941
 • /foto/4521/4521357m.jpg
  1941 - 1942
 • /foto/4722/4722082m.jpg
  1941 - 1942
 • /foto/5773/5773766m.jpg
  1941 - 1942
 • /foto/8312/8312203m.jpg
  1941 - 1942
 • /foto/8922/8922953m.jpg
  1941 - 1942
 • /foto/5289/5289500m.jpg
  1941 - 1943
 • /foto/6703/6703530m.jpg
  1941 - 1943
 • /foto/6703/6703531m.jpg
  1941 - 1943
 • /foto/6703/6703532m.jpg
  1941 - 1943
 • /foto/6853/6853114m.jpg
  1941 - 1943
 • /foto/7315/7315550m.jpg
  1941 - 1943
 • /foto/7315/7315551m.jpg
  1941 - 1943
 • /foto/7315/7315552m.jpg
  1941 - 1943
 • /foto/4010/4010476m.jpg
  1941 - 1944
 • /foto/4023/4023455m.jpg
  1941 - 1944
 • /foto/3540/3540529m.jpg
  1942
 • /foto/4821/4821204m.jpg
  1942
 • /foto/5018/5018568m.jpg
  1942
 • /foto/5542/5542688m.jpg
  1942
 • /foto/5605/5605083m.jpg
  1942
 • /foto/6935/6935671m.jpg
  1942
 • /foto/8244/8244571m.jpg
  1942
 • /foto/8897/8897683m.jpg
  1942
 • /foto/9048/9048359m.jpg
  1942
 • /foto/9048/9048360m.jpg
  1942
 • /foto/10578/10578560m.jpg
  1942
 • /foto/4010/4010455m.jpg
  1942 - 1943
 • /foto/4055/4055841m.jpg
  1942 - 1943
 • /foto/4055/4055842m.jpg
  1942 - 1943
 • /foto/5386/5386938m.jpg
  1942 - 1943
 • /foto/7671/7671259m.jpg
  1942 - 1943
 • /foto/7671/7671260m.jpg
  1942 - 1943
 • /foto/4010/4010459m.jpg
  1942 - 1944
 • /foto/4010/4010477m.jpg
  1942 - 1944
 • /foto/4010/4010591m.jpg
  1942 - 1944
 • /foto/4010/4010593m.jpg
  1942 - 1944
 • /foto/4073/4073512m.jpg
  1942 - 1944
 • /foto/4604/4604383m.jpg
  1942 - 1944
 • /foto/4960/4960469m.jpg
  1942 - 1944
 • /foto/9554/9554165m.jpg
  1942 - 1944
 • /foto/10816/10816520m.jpg
  1942 - 1944
 • /foto/3907/3907213m.jpg
  1943
 • /foto/5160/5160942m.jpg
  1943
 • /foto/5254/5254558m.jpg
  1943
 • /foto/5386/5386890m.jpg
  1943
 • /foto/6283/6283176m.jpg
  1943
 • /foto/7864/7864761m.jpg
  1943
 • /foto/6364/6364420m.jpg
  1943
 • /foto/5273/5273226m.jpg
  1943
 • /foto/7181/7181480m.jpg
  1943 - 1944
 • /foto/7181/7181481m.jpg
  1943 - 1944
 • /foto/7181/7181482m.jpg
  1943 - 1944
 • /foto/9657/9657007m.jpg
  1943 - 1944
 • /foto/10202/10202027m.jpg
  1943 - 1944
 • /foto/10581/10581040m.jpg
  1943 - 1944
 • /foto/10820/10820670m.jpg
  1943 - 1944
 • /foto/9554/9554162m.jpg
  1943 - 1945
 • /foto/6962/6962159m.jpg
  1945
 • /foto/4821/4821829m.jpg
  2014
 • /foto/4821/4821830m.jpg
  2014
 • /foto/4822/4822542m.jpg
  2014
 • /foto/4822/4822543m.jpg
  2014
 • /foto/4997/4997159m.jpg
  2014

Aukcje internetowe

Poprzednie: Dom nr 12 Strona Główna Następne: Stalag VIII A – niemiecki obóz jeńców wojennych